Det kommer att vara ett valmojlighe saso heter Ta bort app, kompression pa det och…