Det verkar sasom att vart fason att flirta ager blivit kopiost mindre ombytlig